De leste van dit seizoen

Kiek op de Mo(a)nd

Wel had dat dacht?

het coronavirus had de wereld in zien macht.

Ook de redactie van de ‘Kiek’ kwam nait bie mekoar

deur het besmetting gevoar.

Gain vergoadering zoals normoal

alles ging nou digitoal.

De bezörgers kon´n gewoon op pad deur Valthermond en omstreken

ondanks de virus, kon´n de mensen toch op de ‘Kiek’ reken.

Gelukkig wordt weer wat soepeler de leste tied

beetje bie beetje, winnen we de stried.

Het coronavirus gaf oans ongemak en verdrait

mor, we binnen d´r nog nait!

Dit is de leste ‘Kiek’ van dit seizoen alweer

mor in september binnen we d´r gewoon weer.

Hopelijk is dan alles weer ´n beetje normoal

en dat er meer zicht is op ´t corona verhoal.

Wens joe ´n fijne vakantie, woar of je ook binnen

wees veurzichtig en hoal oafstand, als je kinnen.

Beste Kiekers, ik wens joe het allerbeste

dizze ‘Kiek’ is veur ´t joargang 2019 – 2020 de leste.

Jan H.Ottens