Gedichten

Kiek opde Mo(a)nd

De leste

Er is´n tied van kommen en d´r is´n tied van goan veurlopig is dit mien leste gedicht, dat in de ‘Kiek’ het stoan. Twintig joar laank, iedere moand mor weer alles kwam veurbie, keer op keer. ´k Hebt oaltied met veul plezair doan mor hoop, dat er aandere dichters opstoan.

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

Aan´t strontjen

De boeren binnen weer drok aan´t strontjen in Valthermond er mot weer voeding in de grond. Vanoaf 16 februoarie mocht weer, volgens de wet mor´t laand was te nat, en doar zaten ze ain beetje met. Begun april zagen je de mestauto´s weer bie de stroat en soms tot ´s

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

De oale schoundeuze

De oale schoundeuze, vol met foto´s van weleer Foto´s met´n lach, mor sommige foto´s doun ook zeer. Soms open ik de deuze, noa joaren weer even En goa dan terug noar´t verleden. Ain foto van mie zulf, toun ik nog ´n klain jonkie was Of de eerste schoolfoto, met de

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

De uutvinder

Adolf Timmer uut Valthermond de man dei als ´uutvinder´ bekend stond. De baggersniemachine kwam van zien haand en was bekend in hail Drenthelaand. Mor ook de fietse met de noam ‘GASVRAT’ doar reed menig Valthermondje met bie´t pad. En natuurlijk de AT schobbe nait te vergeten veul arbeiders hebben zo´n

Lees verder »

Valthermond mien geboortegrond

Hier ben ik geboren hier in dit huus Hier is de rust en de ruumte hier vuil ik mie thuus.  Hier zat ik op school op school 87 achter in de mond Het waren mooie kinderjoaren woar de meester nog veur de klasse stond.  Hier was ik aan´t struunen langs

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

Mien Valthermond

Het is de rust en de ruumte van de Dreef  tot aan de Valtherdiek van´t knoal tot aan Valthe dat is woar ik noar luuster en kiek. Het is de rust en de ruumte de luchten nog schoon lange boerenploatsen, keersrecht dat is de ploats woar ik woon. Het is

Lees verder »

Gedicht 2023

De eerste stappen in 2023 binnen weer zet en voalt joe ‘t met? We waiten nait wat kommen gait Is ‘t bliedschap of verdrait. Pieken en doalen, zo is ‘t leven Voal’n en weer opstoan, zo is ‘t gegeven. Zunder vreugde gain verdrait want zunder de aine , bestait de

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

Lange duustere doagen

Lange duustere doagen, als´t winter is en dan vuilen ze juust het gemis! Gain weer om er op uut te goan veul oalderen zitten ainzoam achter ´t roam. Met hun baide of allain hun omgeving is dan mor klain. En juust met de donkere doagen kommen de vroagen. Woarom kommen

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

´t Kin vraizen en ´t kin deuen

Veul ekkels en kastanjes op stroat en pad mok de borst mor nat. De strengste winter in honderd joar liggen joen scheuvels al kloar? De tocht der tochten, kin zomor worden verreden scheuvelen en klunen deur de elf steden. Mor of´t ook uut komt, dat mout nog blieken och, ze

Lees verder »
Kiekop de Mo(a)nd

Vrijwilligers

Dat binnen mensen met´n goud hart dei aanderen helpen met hun smart. Of bie de oalderen ain kop koffie schenken zomor ain proatje, of wat moois bedenken. Ook mensen dei slecht ter bain binnen, bie stoan en vervoer van personen dei zundags ter kerke goan. Ook boodschappen doun veur mensen

Lees verder »

In memoriam: Frits Bodewitz

In memoriam: Frits Bodewitz   Er is´n tied van kommen en ain tied van goan en alles wat doar tussen ligt, dat is oans bestoan. Frederik Wilhelm Bodewitz overleed op 3 augustus op de leeftied van 104 joar zien lichoam was op, hij verlangde om noar de Heer te goan,

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

Er even tussen uut

We vlaigen overdag van A noar B en zitten ´s oavonds te loeren noar de TV. We stoan de haile dag op tied en deur de drokte, binnen we soms van alles kwiet. Oanze harsens mokken overuren ze hebben het zwoar te verduren. We binnen soms nait meer bie de

Lees verder »
Kiekmop de Mo(a)nd

Stroekelstainen

Noast de kerke en tegenover de oale sluus dat was de familie Lezer hun thuus. Mor de oorlog, gooide rout in´t eten en dat mouten we nait vergeten! De Jeuden vervolging was in volle gang en dat mokte de mensen bang. Bewegingsvrijheid veur de Jeuden werd bepaarkt, dag en nacht

Lees verder »

Woarom?

Woarom? Wat ain boudel in de wereld tegenwoardig oorlog in Oekraïne, mensonwoardig. Mensen op de vlucht veurt oorlogsgeweld t´ is net of ain leven nait meer telt. Gebouwen verwoest tot de leste stain gezinnen in de schoelkelders of allain. Dit alles in opdracht van´n tiran het eigen volk mout zwiegen,

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

Woningnood in de Mond

De woningnood is hoog dat huift gain betoog! Veur jongeren in Valthermond is er bienoa gain huurwoning op hun geboortegrond. De jeugd dei het de toekomst, dat kin je overoal lezen mor veur de Valthermondjes, mouten we dat vrezen. Enkele joaren geleden, binnen er 32 woningen oafbroken in de mond

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

Winterkost

Winter, koalde vouten en handen de verwarming mout op hogere standen. De wind is guur en koald de stroaten wit van´t zoalt. Het is tied veur winterkost! stamppot mous met´n gehakboale of rookworst. Zuurkool met spekkies en gehakt of met´n karbonoadje in croma bakt. Dreugebonen met vlees en worst is´n

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Woar blift de tied

Uren, doagen, weken, moanden en joaren, ze stoeven veurbie of ligt dat misschien aan mie? Als we oalder worden, is´t net of de tied oal sneller gait ´t is net of d´r niks meer stil stait. Ondanks de corona stoeven we van A noar B en missen ´s oavonds gain

Lees verder »
Kiek op de mond

Kerst bie oans thuus

Kerst bie oans thuus, we keken er noar uut met mekoar zingen bie de kerstboom met echte keersies en engelhoar. Kerst gaf oans ain specioal gevuil, iedere joar weer gain dure kado´s, mor waarmte in het gezin, keer op keer. Het is nou ain tied van jachten en joagen en

Lees verder »
De Kiek op de mond

11 November

Sunt Meerten, feest veur de kinderen ze lopen met hun lichtjes deur de stroaten pa of ma, holden de kinder in de goaten zodat gain aine heur kin hinderen.   Deur aan deur zingen ze ain laid iedere joar weer geef mie ain appel of´n peer mor tegenwoordig is snoep

Lees verder »
Als de doagen körten

Als de doagen körten

De zummer is weer veurbie! het is alweer oktober de natuur wordt weer wat sober. De prachtige kleuren verdwienen langzoam in toene en veld de mooie doagen lieken geteld. Lange oavonds en mistige doagen stoan oans te wachten t is haarfst! het blad voalt en de wind verzoamelt zien krachten.

Lees verder »
kiek Valthermond

De Modderman

In´t joar 2000 kwam de ‘Modderman’ aan de Dreef te stoan Eigenlijk is ‘Veentrapper’ ain betere noam. Het beeld had het soms zwoar te verduren, veuroal in de nacht Het werd deur duustere figuren, ain bezuik aan´t beeld bracht! Ze hebben ain poar keer probeert om ‘t beeld te slopen

Lees verder »
Kiek op de mond Valthermond

Gedachten

In mien gedachten, goa ik Valthermond in´t rond Stoa stil, woar vrouger alles stond. Wat was d´r ain bedrievigheid Mor ook de gezelligheid. Schepen voarden oaf en aan deur de kanoalen En bie de oale sluus, hadden de schippers prachtige verhoalen. De venters langs de deuren, met hun eigen verhoal

Lees verder »

Woar we ook goan of stoan

Veur de twaide moal, kon de dodenherdenking nait deurgoan Nait met mekoar aan de Vrijheidsloan. Soamen de oorlogsslachtoffers herdenken dat geft´n band Mor, het mos het dit joar weer op oafstand. Gain tousproaken of´n gedicht Zelfs gain biedroage deur de scholen verricht. Soamen, kinnen we meer als allain En dat

Lees verder »
Kiek op de mond Valthermond

Gedicht 4 en 5 mei

Op 4 mei herdenken wij en op 5 mei zijn wij blij. 4 mei is treurig, maar 5 mei is fleurig. Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers en daarom brengen we deze bloemoffers. Op 5 mei is Bevrijdingsdag en die beleven wij met een lach. Het is vandaag precies

Lees verder »

Bedrievigheid alom

Bedrievigheid op´t laand in Valthermond De gewassen mouten weer in de grond. Grode machines van ´s mörgensvroug tot ´s oavends loat Rieden over´t laand en stroat. Trekkers in allerlei kleuren; oranje, blaauw, gries, geel, gruin en rood In rechte lienen, langs de wieke en sloot. Het GPS systeem is´n uutkomst

Lees verder »
Kiekop mde Mo(a)nd Valthermond

De Koavelingen

De weg van´t Knoal noar Valthermond Woar ooit´n stainfabriek stond De 42 meter hoge schösstain Was in de wiede omtrek te zain. Schepen kwamen en schepen gingen Om stainen te loaden of klai te brengen. De Koavelingen, het oaltied veul bedrievigheid had En er is oaltied volk op pad. Prachtig

Lees verder »
Kiek op de mond Valthermond

’n Oalderwetse winter

We hebben er laank op mouten wachten Veur dat de weergoden, oans oalderwetse winter brachten. Mor, in februoari was´t roak dit joar Zelfs de weerprofeten waren het ains met mekoar. Code rood, vorst en snijjachten Vorst overdag en zelfs strenge vorst in de nachten. Zoalt en snijschoevers, waren nait aan

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Oost West thuus best

Parijs het zien Eiffeltoren Londen zien Big Ben Keulen zien Dom En dure wien is Château Le Pin.   Oostenriek het zien baargen Volendam zien vis Grunnen het peerd van ome Loeks En Brussel manneke pis.   Overijsel het Giethoorn En het torentje stait in Den Hoag Exloo het ain

Lees verder »
Kiek op de mond

Hou ’t was

Als we achterom kieken, noar´t oafgelopen joar Dan vuil oans dat allemoal zwoar. Veurzichtigheid in´t omgoan, oalweer Het coronavirus, dee veul mensen zeer. Gain verjoardoagen met mekoar Allemoal vanwege het corona gevoar. Anderhoalve meter, mondkappies, nait uut eten, och, nog veul meer Oans bewegingsvrijheid werd beperkt, keer op keer. Oalderen,

Lees verder »
Kiek Op de Mo(a)nd Valthermond

Kerst 2020…..aanders dan aans

Kerst, is ’n feest van familie en vrienden dicht bie mekoar Sfeer en gezelligheid, zo in ’t lest van ’t joar. Mor, kerst het ook ’n boodschap van nije leven Tied van bezinning of mekoar te vergeven. Ain ieder van oans, viert kerst opzien eigen manier In alle ainzoamheid of

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Komt tied komt road

Ze kommen er weer aan, de lange winterdoagen Mor ook´n tied, dat we weer cadeautjes kriegen en kinnen vroagen. Het uur is weer verzet, ´t is weer wintertied En veur sommigen is dat´n stried. Oans haile leven draait om tied, woar we oans ook begeven Soms duurt de tied hail

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Windmeulens

Windmeulens, we kinnen er van alles over zeggen en schrieven Mor veur en tegenstanders, zallen er oaltied blieven. Van de visvijver tot aan´t knoal Doar kommem 9 windmeulens in totoal. Mor dat nait allain Straks, kinnen we 45 meulens in dizze omgeving zain. Veur ieder meulen kommen twoalf vrachtwoagens met

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

De oale veenweg

(Valtherbrug)   De oale veenweg bie Valthermond Lag verscholen in´t veengrond. Meer dan twaidoezend joar oald Lag de veenweg in´t broene goald. Ain weg van Valthe noar Ter Hoar Boomstammen van drei meter lengte, noast mekoar. Woarom was dizze weg doar aanlegt? Er is veul onderzuik noar doan, mor nog

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

De leste van dit seizoen

Wel had dat dacht? het coronavirus had de wereld in zien macht. Ook de redactie van de ‘Kiek’ kwam nait bie mekoar deur het besmetting gevoar. Gain vergoadering zoals normoal alles ging nou digitoal. De bezörgers kon´n gewoon op pad deur Valthermond en omstreken ondanks de virus, kon´n de mensen

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

´t Was stil….

Gain gezoamlijke dodenherdenking dit joar deur het coronavirus, was er te veul gevoar. Om met mekoar te kommen, was even nait gepast doarom had het comité de dodenherdenking in april al oaflast. Wel was er de taptoe, aan de Vrijheidsloan om doarnoa twei minuten stil te stoan. Noamens de inwoners,

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

Wat´n boudel!

De coronavirus, is nait zichtboar mor het brengt oans wel gevoar! Veural veur mensen zunder weerstand de virus gait van land noar land. De scholen mossen sloet´n mensen goan nait meer noar boeten. Kroegen dicht, gain voetbal, alles oaflast, wat´n gemier mensen aan´t hamsteren, veuroal wc papier. Wat veur nut

Lees verder »
Kiek op de mond Valthermond

Gienus met de Madde

Gienus met de madde, dat is´n apart verhoal twai bruiers Gezinus en Harm, en ze kwamen van Musselknoal. Ze kwamen oaltied met de bus noar Valthermond en brachten doar hun handel in´t rond. Harm was blind en dat kwam deur´n ongeluk, hij was nog´n kind. Harm zien moe, had´n tail

Lees verder »
Kiek op deMo(a)nd Valthermond

Door de jaren heen

Begonnen achter het paard met mijn vader op het land Iedereen zei toen waar heb je je verstand   Het land bewerken moest aantrekkelijker Daarom kochten de boeren allemaal een trekker   Het ging in een keer veel sneller met het grond bewerken En moest er meer land komen om

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

2020

2019 is sloapen goan was´t ain joar met´n lach of met´n troan? Misschien, hebben je gain zin om achterom te kieken mor wat 2020 brengt…..dat mot nog blieken. En als je toch achterom willen kieken, blief d´r nait te laank bie stoan 2020 is begonnen, en doar mouten we met

Lees verder »
Kiek opde Mo(a)nd Valthermond

Kerst

Kerst, is´n tied van waarmte en sfeer we vieren de geboorte van´t poppie, klain en teer. Kerst, is´t feest van´t licht oal dei lampies binnen en boeten, wat´n mooi gezicht. Mor ook de echte dennentakken, wat´n lekkere geur pakkies onder de boom en kransen aan de deur. Ook aan eten

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

November

Het is november, ´t regent en ´t waait het blad voalt van de bomen, de grond ligt bezoaid. Klaine kinder, lopen langs de deuren met hun lampion op school mokt, met gekleurd papier en karton. November is ook de slachtmoand, zo stait dat omschreven zwien op de ledder en bloudworst,

Lees verder »
Kiek op de mond Valthermond

Woarom, woarom toch!

Ain ongeluk zit in´n klain houkie, wordt wel´s zegt in de moand september, was´t nait goud, zegmor slecht. Vair jonge levens vonden de dood, uut Buunen, Börger, Musselkanoal en Twaide mond en drei aanderen zwoar gewond. Eerst in Stadskanoal ging´t verschrikkelijk mis familie van de slachtoffers, van de aine op

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

De Gilde

Op 24 augustus 2019 vierden ze hun honderd joarig bestoan Uutvoartvereniging ´De Gilde´ dat is hun noam. Op dizze zotterdagmiddag, kwamen de mensen noar Valthermond Noar begroafploats West, woar alles in´t taiken van´t honderd joarig bestoan stond. De thema van dizze jubileum was ´Geef de overledenen een gezicht´ Foto´s bie

Lees verder »
Kiek opde Mo(a)nd Valthermond

Gedachten

In mien gedachten, goa ik Valthermond in´t rond Stoa stil, woar vrouger alles stond. Wat was d´r ain bedrievigheid Mor ook de gezelligheid. Schepen voarden oaf en aan deur de kanoalen En bie de oale sluus, hadden de schippers prachtige verhoalen. De venters langs de deuren, met hun eigen verhoal

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

In toeze

In de war of in de knoop, dat kinnen je vast beter lezen en verstoan Mor als joe de boudel in toeze hebben, is´t stoer om wieder te goan. En dan bedoel ik nait; koabels, snoeren, slangen of goaren En hailemoal gain lange hoaren. Nee, het zit joe in de

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Is´t te veul gevroagd?

Mensen dei vrij binnen in hun doun en loaten Hebben het voak nait in de goaten. Dat aanderen veur hun vrijheid hebben streden Angst en pienne mossen deurstoan en veur oanze vrijheid binnen overleden. Op 4 mei kommen we weer bie mekoar bie het monument om te herdenken Soamen stilstoan

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Van Valthe tot aan ´t Knoal

Achtendattig ganzen, vlaigen van Noord noar Zuud In ain V-vörm en met veul geluud. Hoog boven de Dreef en Valtherdiek Het binnen de momenten, woar ik groag noar kiek. De opkomende zunne aan de Valtherdiek en de ondergoande zunne aan de Dreef Dat is de plek woar ik woon en

Lees verder »

Koning Krimp

Valthermond werd groot door het veen Groeide door de jaren heen Bedrijvigheid op land en water Schepen varen af en aan met aardappels en bieten in de herfst Dit ging jaren door en iedereen vond het best Valthermond groeide en kon niet kapot Maar toen werd de ziel van het

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

´n Oalderwetse winter

De eerste weken van januoari waren nat en nait koald En als´t gain winter is, dan is het regen wat d´r voalt. Doagen zunder zunneschien, graauw en gries En dus gain scheuvelies. Wait´n je wat het is? Het binnen de oalderwetse winters dei ik mis! Weken laank op de scheuvels

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

2019 Wat zal´t brengen?

2018 ligt weer achter oans, was´t goud of was´t slecht? Met 2019 nog veur oans, is´t pad nog recht. We mokken plannen en hebben ideoalen En hopen dit joar natuurlijk nait te foalen. Mor of oans pad ook recht blift, dat mout nog blieken We kinnen nait in de toekomst

Lees verder »
Kiek Op de Mo(a)nd

Belangriek om deur te geven!

´t Is belangriek om te herdenken in oans leven Dodenherdenking op 4 mei, we mouten het aan de jeugd deurgeven. Over´n aantal joaren binnen er gain getuugen meer Doarom is herdenken zo belangriek, elk joar weer! Soamen herdenken, jong en oald, bie het monument Luusteren noar de verhoalen of´n gedicht

Lees verder »
Kiek o de Mo(a)nd

Ik kom er nog groag!

Woar ains het wotter stroomde deur daip en wieken Doar kom ik nog groag even kieken. Het vlakke laand op Zuud en Noord Woar de rust en ruumte nog aan de horizon gloort. Woar ains de schepen voarden, deur de oale sluus Doar vuil ik mie nog oaltied thuus. Dwoalend

Lees verder »
KIek op de Mo(a)nd Valthermond

´t Is bienoa veurjoar!

´t Veurjoar, komt oal dichterbie veur joe en mie. ´t Veurjoar, is´n prachtige tied, woar je ook binnen weer´n nije begun en het verzet joen zinnen! Al turend over´t Valthermondse land zui ik ain rennende fazant. En in de verte stait´n ree te genieten van de zunne, hail te vree.

Lees verder »
Kiek op de Mo(a)nd

De oale plee

We kommen d´r meerdere keren per dag…..de wc mor vrouger zeden we….de plee! Och, er binnen nog veul meer noamen veur´t klainste koamertje in huus nummer honderd, ´t huussie, kakdeuze, ´t gemak of schiethuus. Tegenwoordig zeggen we wc of toilet en doar is hailemoal niks mis met. Vrouger stonden ook

Lees verder »

Stel joe ains veur….

Dat alle kreupelen weer konden lopen En dat we oans alles konden kopen. Dat de blinden weer konden zain En dat we nooit meer verdraitig waren of allain. Stel je ains veur…. Dat er gain kanker meer was in oans leven En dat we nait meer met angst en onzekerheid

Lees verder »