Kiek op de Mo(a)nd

Dorpskrant van Valthermond

Kiek op de Mond wordt uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Valthermond (SDV). Wij streven ernaar de dorpskrant tien maal per seizoen, rond de tiende van de maand, bij u te bezorgen.

                       

Kiek september
Kiek op de mond
Inleverdatum kopij novembernummer 2022:
Woensdag 26 oktober

Foto’s als aparte bijlage (.jpg) meesturen

Bij voorkeur kopij zonder opmaak aanleveren.

De redactie behoudt zich het recht voor uw bijdrage te redigeren en- /of

in te korten.

Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.

Interviews

‘Valthermond gaat nooit verloren’
Kunst met grote K’s in Valthermond
Water is niet alleen om te drinken
‘Wijkagent ben je voor het leven’

Columns

Dik Voormekaar
Zonder schaamte of wroeging durf ik wel te zeggen dat ik binnen de familie de meeste smaak heb. En gelukkig is zoiets democratisch niet te beslissen. Want dan trek ik aan het kortste eind. Als ik al die ellende hoor waarvan de jongste generatie in de familie helemaal opfleurt dan word ik niet vrolijker. De
Voorbeelden
Dit verhaaltje gaat over voorbeelden. In de bijna 60 jaar die ik nu op deze mooie planeet rondloop heb ik heel wat mensen leren kennen in de verschillende werelden waarin ik vertoef. Het idealiseren is wel behoorlijk afgenomen. Het ‘haten’ is gelukkig ook minder geworden. Dit verhaaltje gaat over voorbeelden in het leven. Om tot
De tijd, de wereld en de post staan niet stil
De wereld blijft veranderen. Met alle gevolgen van dien. Soms ten goede, soms ten kwade. Maar meestal schikt de mens zich naar verloop van tijd. Neem de post. Begonnen in Valthermond, op ons postkantoor in het postkantoorlaantje. Postkantoorlaantje is uit de volksmond verdwenen. Jammer. Nu is het gewoon de Wilhelminalaan. Komt de vraag boven of

Historie

Kiek van de Mo(a)nd
Door de aanhoudende droogte in augustus waren veel landbouwers aan het beregenen op hun akkers. Vooral aardappelen, bieten en uien hadden last van het extreme...
De betekenis van straatnamen in Valthermond
Kavelingen, Noorder- en Zuiderdiep   Toen men in 1853 begon met de vervening in dit gebied, werd vanaf Musselkanaal een enkel kanaal gegraven, ‘Kavelingen’. Percelen...
School 49 in 1956
In de zomer van 1956 werd deze foto gemaakt achter school 49. Wie weet nog de namen van de juf met haar leerlingen? Er zijn...

Gedichten

In memoriam: Frits Bodewitz
Er even tussen uut
Stroekelstainen
Woarom?
Woningnood in de Mond

Verhalen

Zomaar een zomerse dag in Valthermond
Na de vraag van de redactie om weer een nieuw verhaaltje in te leveren heb ik wel weer wat te vertellen. Het is geen vakantieverhaal...
De vlag uit
Ik woon nu bijna een jaar op deze plek en als ik uit het keukenraam naar buiten kijk, terwijl ik de afwas doe, word mijn...
De loempia
In de jaren zeventig was het enige buitenlandse restaurant in Nederland ongeveer ‘De Chinees’ en met name de afhaalchinees was erg populair. Zelfs in ons...
De loane
In ongeveer 1853 zijn ze begonnen met het ontginnen van het veen in Valthermond. Het Zuiderdiep werd gegraven, gelijk op met het Noorderdiep. Hierop werd,...

Recepten

Varkenshaas in een geitenkaas-rieslingsausje
Het recept van de maand Drentse turfkoek
Groenterol van omelet en geroosterde groenten
Lasagne met gehakt, champignons en brie
Het recept van de maand Zuurkool ovenschotel

Contact met de Kiek!

  Redactie:

  Henk-Jan Piening (hoofdredactie)

  Marian Servaas (eindredactie)

  Kees Rustenhoven (vormgeving en opmaak)

  Liesbeth Piening (financiën)

  Jan Ottens (redactie en fotografie)

  Fenny van der Vlag (redactie)

  Vacant (redactie en interviews)

  de kiek op de mond

  Klachten/bezorgen/opmerkingen

  T. 06 43123332

  E. redactie@kiekopdemond.nl

  Kopij blad en website

  Marian Servaas

  redactie@kiekopdemond.nl

  Zuiderdiep 190

  7876 AK Valthermond

  Bezorgers

  André Bos, Rick van Hardeveld,

  Kaily Haaijer, Roelof Sanders,

  Dorien Eisinga, Gradus Rolfers

  Anja Melink Stuiver

  Adverteren

  1/8 pagina 85x60mm € 17,50

  1/4 pagina 85x125mm € 27,50

  1/2 pagina 180x125mm € 40,00

  1/1 pagina 180x257mm € 55,00