Redactie

Henk Jan Piening (hoofdredactie)
Marian Servaas (eindredactie)
Kees Rustenhoven (vormg./opmaak)
Liesbeth Piening (financiën)
Jan Ottens (redactie en fotografie)
Fenny van der Vlag (redactie)
Richard Westerhof (redactie en interviews)

 

Inleveren kopij

Voor de Kiek van november 2021:
Uiterlijk op woendag 27-10-2021

Kopij: redactie@kiekopdemond.nl
Advertenties: advertentie@kiekopdemond.nl

Kiek online

Website en archief van de dorpskrant van Valthermond
kiek op de mond valthermond