Kiek van de Mo(a)nd

Het ruimen van graven op begraafplaats Oost in Valthermond is begonnen. Waar het doorgaans een plek is van rust en stilte, is er nu volop bedrijvigheid op de oude begraafplaats (1878) aan de Valtherdijk. Tussen aankondiging en uitvoer ligt veertien jaar. 128 graven worden hier geruimd. Het gaat om graven en zerken bovengronds. Graven die van historische belang zijn, blijven bewaard. Zo ook het eerste graf met de tekst:

Hier rust het stoffelijke overschot van Reinsina Idema, geboren 17 april 1877, overleden 18 februari 1978

Eersteling op het veld der dooden

door de broederhand bereid

zijt g´ aan ´t woelig stof ontvloden

naar ´t gewest der Eeuwigheid.

Mochten zij die na u sterven

niet slechts hier in ´t doodenstof

maar ook ginds een plaats verwerven

naast u in het Hemelenhof.

Jan H. Ottens