Plattelandsvrouwen

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Deze foto is genomen ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Nederlandse Bond van Plattelands Vrouwen, afdeling Valthermond. Deze afdeling is opgericht in 1946. Later werd de naam veranderd in Vrouwen van Nu. Helaas is de afdeling Valthermond opgehouden te bestaan in december 2018.

Vele bekende gezichten van voor en achter uit de Mond, alweer 23 jaar geleden….. de tijd gaat snel.

Kent u ze nog?

 

Oplossing foto november 2019, School 58 uit 1939

Alle namen zijn nu bekend. Onze hartelijke dank daarvoor.

Kiek op de Mond Valthermond

 Bovenste rij:

  1. Meester Pontvuyst (benoemd aan de school in 1930) 2. Jacob Dijkstra 3. Frederik Smid 4. Jelke Bosch Bzn 5. Jan Germs 6. Jans Schrik 7. Willem Levinga 8. Hendrik Kort
  2. 2e rij :
  1. Juf Schuitema 2. Jan Kort 3. Appie Blok 4. Jelke Bosch Lzn 5. Gezinus van Dijken 6. Jan Kort 7. Jan Middeljans 8. Jan de Jonge 9. Meester Tj. Idsingh (benoemd aan de school in 1930 ) 10. Meester Hazewinkel

3e rij:

  1. Ellie Bosch L.dtr 2. Tinie Bosch P.dr 3. Coba Bosch P.dtr zus van Tinie 4. Roelie Bos- Kort 5. Aaltje van der Heide-Blaak 6. Geert Smid 7. Klaas Smid 8. Grietje Tien 9. Annie Kort 10. Aaltje Hollander

Onderste rij:

1.Geertje de Jonge 2.  Gerdientje Middeljans 3. Akkie van Dijken 4. Stien Paas-de Jonge 5. Aukje de Jonge 6. Annie de Jonge 7. Hillie Kuipers 8. Jan Baas