School 34 in 1956

Kiek op de Mo(a)nd

In de zomer van 1956 werd deze foto gemaakt achter school 49.

Wie weet nog de namen van de juf met haar leerlingen?

Kiek op de Mo(a)nd

Er zijn door lezers van de Kiek nog een paar namen doorgegeven bij de foto van juni:

Kiek opde Mo(a)nd

1 Annie Not 2. Jacob (Job) Krol 3. Roelie Not 4. Vrouwkje Idema 5. Neeltje Stuiver 6. Stien Smit 7. Onbekend 8. Rikie van Klinken 9. Stientje Not 10. Willem Zweep 11. Teeki Leeuwinga 12. Teun Blank 13. Grietje van Klinken-Stadman 14. Wobbe van der Veen 15. Grietje Sanders-Weits 16. Onbekend 17. Jan Krol 18. Otto Grooten 19. Mevr. Grooten 20. Onbekend 21. Hinkie Dijkstra 22. De heer Dijkstra 23. Lientje Nieveen-Niemeijer 24. Jans Davids? 25. Jantje Deen-Krol 26. Vroukje Krol 27. Jan Rengers 28. Onbekend 29. Jan Davids?

Nummer 28 was niet Jelke Bosch.