School 58

Kiek opde Mo(a)nd

Deze keer een foto van school 58 uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. De eigenaar van de foto weet eigenlijk niet of haar vader of moeder er op staan. Ze wist ook niet om welke school het ging, maar daar ben ik achter gekomen. Het blijkt school 58 te zijn.

Wie herkent nog leerlingen op de foto en wie weet wie hun meester was?

 

Foto van het aprilnummer

Van de foto van  de kleuterklas van school 87 uit 1954, zijn de meeste namen bekend.

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

 

  1. Juf Wiepie de Jonge 2.Truida Bijlsma 3. Johannes Deen 4.Bate Davids 5. Jaap van Wijk 6. Gerrit Katoen 7. Pieter Wiffers 8. Henk van de Vlag 9. Rika Niemeijer 10. Siebe Niemeijer 11. Mientje Dost 12. Harmke Katoen 13. Harmina Paas 14. Onbekend 15. Martha van der Vlag 16. Feike Deen 17. Marietje Dijkstra 18. Bouke de Bruin 19. Lucas Zwart 20. Anneke Groen 21. Hidde de Bruin? 22. Meta Bruinsma.

Reactie Fennypak@ziggo.nl