Schoolklas

Kiek op de Mo(a)nd Valthetrmond

Er was ain tied dat je vannof 4 joar tot 12 joar met een stel kinder opgruit van aller hande.

Bie joe in de klasse zatten wat leeftied betreft, ook wat oldere kinder in, want zitn bliemn was toen nog gain schande.

Het leebn ging zo zien gangetje met leerkrachten dei ook nog rookten in de klazze!

Ja de meesters en de juffrouw waarn de boas , jö dat waarn ze

 

Gain gezeur over gezondheid gewoon dien ding doan en tafels uut de kop leern, elke dag weer.

En ast het dan nait meer wist dan ging de meester of de juffrouw te keer,

zodat je het de volgnde dag wel wissen, want geschreeuw dat wolst nait weer.

Kreegst voak ain stempel in dien schrift en dan wast weer trots want de meester gaf die den ook wel een scholderklop.

Ook met dien verjaordag kreegst een rooie stempel en mocht schrievm met rooie inkt en kreegst een dai dag nait op dien kop

 

We begon de klasse in poartjes van tweeje noast mekoar in de baanke met nog ain inktpot.

Loater werdn dit lösse toafel en staule völgn s mie ging toen de wereld ol ain beetje kapot.

Want je zat opeins allenig, gain gehouwhoer meer met dien buurman of vrauw

de gezelligheid was ineins vot want een ieder was zich zulf trauw.

 

Toen met zien baide in de banke kon je mooi jugtern, niet te haard want anders mos je veur in de klasse,

kon de meester veuraan beter op je letn, want streng jö dat wasse.

De meester had toen ook nog een linioal woar e joe met sluig in de palm van joen hand,

wel met de platde kaant en nait met de raand

 

De mainste kinder speulde met mekoar op het schoolplain

De grootstn veur en de kleinsten achter op ’t plain

Van alles was toen meugelek, van knikkern tot hinkeln en touwgie springn

en in de pauze kreegn wie melk te drinkn.

 

Of je dat nou luste of nait, Joris drie Pinter zee dat dit goud was veur de grui en de bottn

doorin hadn de dokters van dei tied wel geliek met hun ölderwetse flesn en potn

Want kiek mor hauw groot wie allemoal wordn bent met mekoar zunder gezeur

Nauw ben we op leeftied en mekoar uut oog verloarn en het leevn giet deur

 

Sommige kom ik nog welles teegn op straot of op ain feest

of in de kraane om dat ze ofmoakt bent als ein beest

Aandern deur trieste omstandigen overleedn.

Zo goat dat als je proat over het verleedn

 

Jö de klasse van toen wordt steeds kleiner deur de joaren heeen, en toch was dat ein mooie tied zunder verdrait, jammer dat dat zo in de tied vergait

Mor mien herinnering hoal ik vast zolaank ik ken, wel wait komt er nog wat van.

Ain kind uut ain van de klassen