Visie van Jacob Westendorp op Valthermond 2025

Kiek op de Mo(a)nd

Jacob heeft in zijn visie, geschreven in 1999, 15 onderwerpen benoemd en uitgewerkt. Deze maand gaat het over zorgvoorziening en een dorps/evenementenplein.

 

Zorg voorziening (tekening 7)

Het is gelukt om de medische voorzieningen voor Valthermond op peil te houden. In de tweede decennia van deze eeuw hebben alle medische zorgaanbieders hier ter plaatse de handen ineengeslagen in op een centrale plaats bij de Mondenweg aan het Noorderdiep een gezamenlijk modern zorggebouw betrokken. Hierin zijn naast de plaatselijke huisartsen een tandarts, apotheek, fysiotherapie en ook de thuiszorg gevestigd. Tevens heeft de plaatselijke EHBO vereniging zijn domicilie. Verder houdt de bloedbank zijn zittingen en hebben patiëntenverenigingen er hun contactavonden.  De plaats van huisvesting ligt zodanig gunstig dat het eenvoudig is te bereiken. Het is goed zichtbaar en ook de artsen kunnen van hieruit direct alle kanten op. Al met al blijkt dat het een ideale locatie is voor deze zorgcentrum in Valthermond.  Juist door deze locatie heeft de gemeente bij de ambulancedienst gevraagd om ook hier een ambulancepost te vestigen dit door toenemende ambulance vervoer welke vooral door de vergrijzing is ontstaan.

Kiek op de Mo(a)nd

Dorpsplein evenementen terrein (tekening 8 )

Het is dan uiteindelijk toch gelukt. Valthermond heeft zijn dorpsplein met ijsbaan en evenemententerrein. Dit dorpsplein heeft de afgelopen jaren zijn nut voor de gemeenschap al duidelijk waargemaakt. Het heeft het saamhorigheidsgevoel van de bevolking zeker versterkt. Op het evenemententerrein vinden redelijke muziekfestivals plaats.  Ja zelfs het country gebeuren welke in de tachtiger en begin negentiger jaren in Valthermond zo’n overweldigend succes was, is weer terug op het oude nest. Ditzelfde geldt min of meer voor de opgerichte korfbalclub die dit evenemententerrein als domicilie heeft. Het heeft de naam GESH aangenomen, dezelfde naam als de club die zo’n 100 jaar terug in Valthermond speelde. Ook het door de SDG gegeven  midzomerconcert op het dorpsplein geniet meer dan alleen plaatselijke belangstelling. De voor de bestrating benodigde klinkers van het plein waren afkomstig uit de oude Valtherdijk die nu geasfalteerd is. Dit na verlegging van hetzelfde diep langs de nieuwe woonwijk in Valthermond West. Het was verbluffend dat zoveel dorpsgenoten hier bij de handen ouderwets uit de mouwen hebben gestoken zodat het project binnen de begroting kon worden gerealiseerd.