Wist u dat?

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Valthermond kende in het verleden veel bedrijvigheid. Er waren ooit twee confectiefabrieken in Valthermond.  

Confectiefabriek De Groot

De firma De Groot uit Amsterdam vestigde zich in 1954 in Valthermond (op 60) nu de Vrijheidslaan. De firma huurde een pand van de aannemers gebroeders H. en M. de Bruin. Bedrijfsleider van de Groot, de heer Benjamins uit Amsterdam, leidde de sollicitatiegesprekken en nam de mensen aan. Er werd gestart met zo´n tien werknemers, wat al snel opliep naar twintig. Het merendeel van de werknemers waren meisjes. Er werden in hoofdzaak damesjassen gemaakt. Heel erg lang heeft de confectiefabriek het niet volgehouden. Drie jaar later in 1957 stopte de fabriek en de firma de Groot keerde terug naar Amsterdam.

Confectiefabriek Wijnberge

Confectiefabriek Wijnberge hield het langer vol. Het bedrijf, ook uit Amsterdam, kwam in 1959 naar Valthermond. De fabriek was gevestigd in de voormalige school nummer 1 aan het Noorderdiep 589 te Valthermond. Ook bij Wijnberge werkten voornamelijk meisjes, echter op de persafdeling werkten mannen. Ook op deze fabriek werden damesmantels gemaakt. De heer Wijnberge en zijn vrouw, maar ook hun dochter, werkten in de zaak. In de beste jaren van de fabriek waren er zo’n veertig werknemers. Na een aantal jaren deden de heer en mevrouw Wijnberge het wat rustiger aan. Schoonzoon Jacob Bark en zijn vrouw Meta Wijnberge, zetten het bedrijf voort. Echter alle zeilen moesten worden bijgezet om het hoofd boven water te houden. De productie van damesmantels ging steeds meer naar Oost Europese landen, maar ook naar Noord Afrika. De lage lonenlanden deden het bedrijf in Valthermond de das om! Maar dat niet alleen. In het jaar van de sluiting (1974) gaf de toenmalige bedrijfsleider Bark een interview met een regionale krant. Bark zei daarin “Vrouwen dragen steeds meer flodderkleding” waarmee hij bedoelde dat het bedrijf aan het Noorderdiep in Valthermond geen toekomst meer had! En zo was het ook! Opnieuw sloot een confectiefabriek in Valthermond haar deuren.

De panden waar beide confectiefabrieken in zaten, staan er nog altijd.

Jan H. Ottens

 Onderschrift foto’s:

Personeel van De Groot, voor het bedrijf aan laan 60

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

 Jan Ottens, in de perserij bij confectiefabriek Wijnberge