Wist u dat?

Kiek op de Mo(a)nd

In 1898 begon Adolf Timmer (1875 – 1959) en zijn vrouw Lutgertje Bosma (1878 – 1972) een smederij aan het Noorderdiep 444, op plaats 34, te Valthermond. In 1902 kochten zij het winkelpand aan het Zuiderdiep 348, plaats 41. Er werden ijzerwaren, fietsen, speelgoed en manufacturen verkocht. In 1910 werd er een nieuwe smederij bij het pand gebouwd.

De uitvinder

Adolf Timmer was niet alleen smid, maar ook uitvinder. Zo vond Timmer de AT (Adolf Timmer) schop uit. Timmer kreeg voor deze schop octrooi. De AT schop werd nog jaren na het overlijden van Timmer in Duitsland gemaakt. Op het blad van de schop stond AT. Maar Timmer vond ook de baggersnijmachine uit. Hij kreeg voor deze uitvinding vele bekroningen. Het was een uitkomst voor de veenarbeiders. Ze hoefden het bagger niet meer te steken. Door de uitvinding werd het veen ( bagger) gesneden. Het was een mes op wielen.

Kiek op de Mo(a)nd

Koninklijk bezoek

Koningin Wilhelmina bezocht in 1917, tijdens de grote veenbrand, Valthermond. Adolf Timmer volgde het gezelschap over het Zuiderdiep met een waterfiets, die hij zelf gemaakt had. Twee drijvers (vaten), met daarop een fiets gemonteerd, die door schoepen werden voortbewogen. Volgens zeggen stopte de Koningin zelfs even en gaf Timmer een goedkeurend knikje. Door deze uitvinding is later vermoedelijk de waterfiets ontstaan.

Ook de blikken aardappelkrabberdopjes was een idee van Timmer en deze zijn door vele smeden in die tijd nagemaakt. De mensen moesten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op de knieën de aardappelen krabben. Er waren dan ook veel rugklachten. Timmer had het met deze mensen te doen en liet zijn gedachten hier over gaan. Echter dit deed hij niet alleen. In samenwerking met dokter Spinger maakte hij een korf op een kruiwagen die onder de aardappelstam werd geschoven. De aardappelen kwamen met zand en al in de korf, even schudden en alleen de aardappelen bleven over.

Het apparaat werd door Timmer verkocht aan een bedrijf in Friesland.

GASVRAT

Timmer vond ook een verbeterde fiets uit. De fiets kreeg de naam GASVRAT, dat stond voor ‘Gemakkelijk Aangenaam Snel Verbeterd Rijwiel Adolf Timmer’. De verwachtingen waren zeer hoog, maar het werd uiteindelijk geen succes. De kosten waren hoger dan wat het opbracht! De fiets is nog altijd te bewonderen in het museum te Assen.

Kiek op de Mo(a)nd

Pensioen

Ook na zijn pensioen bleef hij, wat de uitvindingen betreft, actief. Timmer maakte een mestvork en schop waarachter een veer was gemonteerd. De veer werd ingedrukt met het in de grond brengen en dan kon je met één hand de vork of schop omkeren. Ook weer voor mensen die rugklachten hadden. Toen Timmer klachten begon te krijgen van doofheid, maakte hij zijn eigen gehoorapparaat. Het was een trechter met een lange pijp er aan. De pijp liep zo toe dat het over zijn oorschelp viel. De trechter werd op tafel gelegd en daar moest men dan in spreken.

Op wat latere leeftijd werd Timmer geopereerd in Groningen. Timmer z’n uitgang werd naar opzij gelegd en zijn afval liep in een bakje. Dit gebeurde in die tijd nog met het nodige lawaai, wat hem irriteerde! In overleg met zijn chirurg ontwierp hij een bakje met geluiddempend materiaal. Het was een succes, want de chirurg gaf zijn constructeurs opdracht om het nog verder uit te werken.

Adolf Timmer, een uitvinder bij uitstek! Als je oudere inwoners van Valthermond vraagt “Wie was Adolf Timmer?” dan zeggen de meesten ‘de uitvinder’!

Jan H. Ottens

 Met dank aan een kleinzoon van Adolf Timmer, J.B. de Jonge uit Leerdam

Hier zijn diverse oude foto’s bij aangeleverd. Kijk maar hoeveel je er kunt plaatsen. Zullen kleine foto’s zijn, gelet op de kwaliteit

Kiek op de Mo(a)nd