Wist u dat?

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

De gemeente Borger – Odoorn heeft 25 dorpen, waarvan er elf een ijsbaan hebben. Valthermond is derde wat het aantal inwoners betreft. Helaas heeft Valthermond geen ijsbaan.

Toen in Valthermond alle kanalen en wijken nog open waren, was het ’s winters een lust voor het oog om de vele schaatsenrijders voorbij te zien komen. Ook waren er vele schaatswedstrijden bij de plaatselijke cafés, wat altijd veel publiek trok. In die tijd kon iedereen schaatsen, jong en oud. In 1973 begon men met het dempen van een groot gedeelte van Valthermond en was het met het schaatsen zo goed als gedaan. De echte fanatieke schaatsers gingen hier niet mee akkoord en ondernamen actie!

Plannen voor een ijsbaan

Vanuit de ijsvereniging in Valthermond werd er een commissie gevormd die moest uitzoeken of een ijsbaan in Valthermond haalbaar was. Aan de naam zal het niet gelegen hebben: “Oprichtingskommissie ijsvereniging Valthermond”. De vereniging was bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken, als het op het grondwerk aan kwam.

Ook de politiek was bereid om actief mee te werken. Echter door een paar zachte winters, werd het realiseren van een ijsbaan op de lange baan geschoven. In 1979 kwam het plan weer uit de ijskast. De gesprekken kwamen weer opgang en de Valthermondjes werden er bij betrokken. De mensen in Valthermond West zagen het bij uitstek zitten om een ijsbaan aan te leggen in Valtherblokken Noord, maar daar was de rest op tegen. De ijsbaan moest centraal in Valthermond komen. Er werd gesproken met de gemeente en er werden brieven gestuurd, en inmiddels was de winter weer voorbij. Ook het plan van een ijsbaan dooide langzaam weg. In 1982 werd de draad weer opgepakt. Opnieuw was er een gesprek met de gemeente. De vereniging stelde voor om een plek te zoeken tussen de 49e laan en 72e laan, echter de voorkeur ging uit rondom 60 (nu Vrijheidslaan) zelfs in combinatie met een recreatieplas. Een eerdere voorstel om een ijsbaan om een voetbalveld aan te leggen met een verharde baan, die in de zomer voor andere doeleinden kon worden gebruikt, werd direct afgewezen! En zoals het altijd gaat, hangt er een financieel plaatje aan ieder plan. De gemeente had nog nooit een ijsvereniging financieel bijgestaan. En mede door de zachter winters, kwam er niet veel schot in een ijsbaan. De vereniging was al die jaren geen stap verder gekomen!

Er moest iets gebeuren!

Er werd een nieuwe openbare vergadering gehouden. Er was deze keer een grote opkomst. Er was wel degelijk behoefte aan een ijsbaan in Valthermond. Op 12 maart in 1986 werd er afgesproken om leden te gaan werven voor de ijsvereniging. Zolang er geen ijsbaan is gaat het om steunleden. En zo zijn alle inwoners in Valthermond huis aan huis bezocht. Bijna 900 leden hadden zich aangemeld.

En toch is het niet gelukt!

Ondanks alle plannen en strubbelingen met de gemeente over een ijsbaan in Valthermond is de werkgroep er geen steek mee opgeschoten! De ijsvereniging wilde dan ook van de gemeente weten wat ze van ons ( en dat van de bevolking van Valthermond ) verwacht. Wat moeten we nu nog doen om duidelijk te maken dat een ijsbaan voor Valthermond zeer gewenst is.

In het verleden is er veel gesproken over de mogelijkheden van een ijsbaan, maar het is nooit tot daden gekomen.

We zijn nu meer dan veertig jaar verder. Mocht er deze winter toch een strenge vorst komen? Helaas is er dan nog steeds geen ijsbaan in Valthermond. Gelukkig is een gedeelte van Valthermond nog open, zodat we doar nog scheuvelen kinnen.

Jan H. Ottens