Belangriek om deur te geven!

Kiek Op de Mo(a)nd

´t Is belangriek om te herdenken in oans leven

Dodenherdenking op 4 mei, we mouten het aan de jeugd deurgeven.

Over´n aantal joaren binnen er gain getuugen meer

Doarom is herdenken zo belangriek, elk joar weer!

Soamen herdenken, jong en oald, bie het monument

Luusteren noar de verhoalen of´n gedicht van´n kind.

Herdenken en stilstoan, veur hun dai omkwamen in de stried

Zij vochten veur onze vrijheid in oorlogstied.

Mor lotten we ook dankboar wezen, dat we nou in alle vrijheid leven

De vrijheid, dai zo belangriek is om deur te geven.

We maggen wezen wel of we binnen, oans vrij bewegen, gain aine dai achter oans aanrent

En dat geldt veur oalderen en kind.

De aander respecteren, blank of zwart, aarm of rijk

Gain aine veroordailen, dan pas binnen we geliek.

In vrijheid te leven, geft oans ain gevuil van geborgenheid

Jammer genog, geldt dat in veul landen in de wereld nait.

Soamen herdenken, dat geft kracht om deur te goan.

Vrijheid mouten we deurgeven! lotten we doar oaltied stil bie  stoan!

4 mei, is de dag van herdenken met mekoar

Mor herdenk de vrijheid dai joe dierboar is…….ook de rest van´t joar!

Jan H.Ottens