Busreis

De Kiek op de mond

Ook in de jaren 80 van de vorige eeuw gingen de wat oudere dorpsbewoners van ons dorp een busreis maken. Velen onder u zullen de meesten nog wel herkennen. Waar de reis die keer naar toe ging is onbekend.  Wie herkent de reizigers van toen?

Over de foto van School 87 in het oktober  van de Kiek zijn aanvullingen binnen gekomen.

Iedereen hartelijk dank hiervoor. Deze foto is van omstreeks 1925.

 

Geheel links staat het echtpaar Glazenburg

Op de 2e rij van boven, 4e van links is Koop Grooten (geboren in 1915).

Op de 4e rij staat 4e van rechts  Jantje Grooten (geboren in 1917)

En op de 5e rij staat Otto Grooten, met donkere kleding (geboren in 1921)

De man rechts is meester Serlé, die later op de school met de Bijbel in Valthe stond.

Reactie naar Fenny van der Vlag    fennypak@ziggo.nl