Christelijke jongens- en meisjesvereniging

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Deze foto is van de CJMV, de Christelijke jongens- en meisjesvereniging van Kerk 44, nu PKN kerk ‘De Hoeksteen’ aan het Zuiderdiep 333 in Valthermond.

In het midden zitten de heer  en mevrouw Venema. Graag willen we weten wie de overige personen zijn.

Wellicht weet u ook nog ter gelegenheid van welke gebeurtenis deze foto gemaakt is. Was het een uitstapje? Zo ja, waar is men naar toe geweest? Graag horen we ook van u wanneer deze foto (ongeveer) genomen is.