De betekenis van straatnamen in Valthermond

Kiek op de Mo(a)nd

Door de kanalenstelsels in Valthermond, het Zuider- en het Noorderdiep, werd er een sluis gebouwd op plaats 10 in het Zuiderdiep te Valthermond. Eigenlijk moest er ook een sluis gebouwd worden in het Noorderdiep. Maar om dat dit te kostbaar was in die tijd, besloot men om een dam te plaatsen in het Noorderdiep. Maar dat hield in dat het scheepvaartverkeer niet rechtstreeks vanaf de Kavelingen via het Noorderdiep naar achter in de Valthermond kon varen.

De oplossing was dat er een verbinding moest worden gemaakt tussen het Zuider- en het Noorderdiep. En zo gebeurde het ook. Er werd een dam gemaakt even ten noorden van de huidige Doorsnee in het Noorderdiep. Nu kon het scheepvaartverkeer via de Doorsnee naar achter in de Mond de varen. De Doorsnee ligt niet midden in Valthermond, maar op de plaatsen 37 en 38. Aan de westkant stonden in de jaren 1920 al enkele woningen. Het voormalige groene kruisgebouw kwam daar in 1930. Aan de oostkant van de Doorsnee stonden geen woningen. De gereformeerde kerk Doxa werd daar in 1957 gebouwd. Later in 1974 kwamen daar ook nieuwe woningen te staan.

Jan H. Ottens