Kiek van de Mo(a)nd

Kiek op de Mo(a)nd

Zonnepark M 2883

Aan de Dreef, nabij Valtherblokken – Noord is men bezig met het aanleggen van een zonnepark. Het betreft een gebied van zo´n 5.4 hectare op de plaatsen 93 en 94. Het zonnepark krijgt een geïnstalleerd vermogen van circa 4 MWp. Het park kan op jaarbasis ongeveer 3.800 KWh aan stroom produceren. Dit staat gelijk aan het verbruik van circa 1.150 gemiddeld Nederlandse huishouden, bij een gebruik van 3.300 KWh per jaar.

Jarenlang was turf de ‘energiedrager’ bij uitstek hier in de Veenkoloniën, dus ook in Valthermond, waar nu het zonnepark komt. En zo verandert het steeds! Van turf naar wind- en zonne-energie.

Jan H. Ottens