Hou ’t was

Kiek op de mond

Als we achterom kieken, noar´t oafgelopen joar

Dan vuil oans dat allemoal zwoar.

Veurzichtigheid in´t omgoan, oalweer

Het coronavirus, dee veul mensen zeer.

Gain verjoardoagen met mekoar

Allemoal vanwege het corona gevoar.

Anderhoalve meter, mondkappies, nait uut eten, och, nog veul meer

Oans bewegingsvrijheid werd beperkt, keer op keer.

Oalderen, zaten verplicht thuus

Musea sloten, ook het vervenershuus.

2020 was´n joar met voaln en opstoan

En deur de corona, zelfs met´n troan.

Mor toch deur de oafstand, van´t oafgelopen joar

Bracht het de mensen ook dichter bie mekoar.

We vuilden allemoal het zulfde gemis

En beseffen ook, hou belangriek gezondheid is.

Hoop dat we in 2021 het virus de kop in kinnen drukken

En met de vaccinoatie, mot dat lukken.

Dat we oanze vrijheid kinnen herstellen

En zunder oafstand of mondkappies, weer normoal kinnen vroagen of wat vertellen.

2020 het geschiedenis schreven, mor dat nait allain

We hadden er allemoal met te mokken, groot en klain.

2021 we binnen net over de drumpel met mekoar

Ik wens joe allemoal´n beter………..mor veuroal gezond joar!