Kerst 2020…..aanders dan aans

Kiek Op de Mo(a)nd Valthermond

Kerst, is ’n feest van familie en vrienden dicht bie mekoar

Sfeer en gezelligheid, zo in ’t lest van ’t joar.

Mor, kerst het ook ’n boodschap van nije leven

Tied van bezinning of mekoar te vergeven.

Ain ieder van oans, viert kerst opzien eigen manier

In alle ainzoamheid of met veul plezier.

Als we achterom kieken, was ’t ain joar van duusternis

Gain verjoardoagen, gain familiebezuik, het vuilde als ’n gemis.

Mondkappies en 1.5 meter uut mekoar

Het coronavirus, bracht oans gezondheid in gevoar.

Over de haile wereld het de virus tousloagen

aarm of riek, het betrof alle bevolkingsloagen.

Het virus is nait zichtboar

En doarin zit juust het gevoar!

Families mossen oafscheid nemen, hou moeilijk het ook is

En vuilen juust met zulke doagen, het verdrait en gemis.

Kerst, aanders dan aans, dit joar

Nait met veul familie of vrienden dicht bie mekoar.

Gain volle kerken en het soamen zingen van ‘Stille nacht’

Het coronavirus, het oans wat teweeg bracht!

Kerst, het feest van ’t licht in de duusternis

Hoop dat het volgend joar, weer ’n feest van alle mensen is.

Dat het licht van kerst in joen hart mag blieven schienen, en dat je kracht vinden bie mekoar

Ondanks ain zwoar bewolkte 2020, wens ik joe ‘fijne kerstdoagen en ain zunnige en gezond nijjoar’

Jan H.Ottens