Kiek van de Moand

Kiek op de Mo(a)nd

Bij mijn zoektocht voor de ‘Kiek van de Moand’ hoop ik altijd op iets onverwachts! Zo fietsten we in april over de Dreef bij Valthermond en zagen we een aantal mensen op het veld lopen. Het leek wel of ze iets zochten. Toen we thuis waren heb ik de auto gepakt en ben er weer naar toe gegaan (de camera mee natuurlijk). Ik kwam met de mensen aan de praat en vertelde dat ik graag een foto wilde maken voor de ‘Kiek op de mo(a)nd’ en of ze mij informatie konden sturen over wat zij doen.

Jan Ottens

Weidevogelbescherming in de Veenkoloniën

In Drenthe zijn er veel vrijwilligersgroepen actief bezig met het beschermen en monitoren van weidevogels. Zo ook in de Veenkoloniën bij Valthermond. Daar lopen een aantal vrijwilligers op percelen waar de eigenaar toestemming heeft gegeven voor het zoeken en beschermen van weidevogelnesten. Ze vinden daar nesten van o.a. Kievit, Scholekster en Wulp. Om de kuikens een goede start te geven, proberen de vrijwilligers de gevonden nesten te beschermen tegen onder andere predatie en bewerkingen in het veld. Dit alles in samenwerking met de boeren die er zoveel mogelijk aan doen om de weidevogels op hun perceel te behouden, zolang dat passend is binnen hun bedrijfsvoering. De samenwerking tussen de vrijwilligers, boeren en loonwerkers is essentieel in het beschermingswerk. Samen willen we de weidevogels die er nog zijn, behouden in de omgeving. Met elkaar het veld in, observeren, markeren en invoeren van nesten is een belangrijke taak die wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Bij de groep van de Veenkoloniën is nog ruimte voor een extra vrijwilliger. Heeft u interesse? Aanmelden kan via a.loof@lbdrenthe.nl De coördinator neemt dan contact met u op om te zien of er een goede klik is.

Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt de 34 vrijwilligersgroepen die in Drenthe actief zijn met informatie en materialen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Landschapsbeheer Drenthe: a.loof@lbdrenthe.nl

Op de groepsfoto staan van links naar recht: Ineke, Annemarie (Landschapsbeheer Drenthe), Trea, Bé, Daaf en Cor.

Annemarie Loof