Prins Johan Friso School

Kiek op de Mo(a)nd

Van de foto van deze maand is heel weinig bekend. Het enige wat ik weet is dat op deze foto de leerlingen van de Prins Johan Friso School uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Wie herkent ze? Graag ontvang ik de namen van deze leerlingen.

 

 

 

Op de foto die in de maand mei in de Kiek stond, de voormalige School Oost uit 1978, zijn geen meldingen binnen gekomen. Kijken jullie er nog eens naar? Er moeten toch mensen zijn die deze kinderen herkennen!