School 58

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

School 58 stond aan het Zuiderdiep, op plaats 58. De foto is van 1939. Op de 2e rij van boven, geheel rechts, staat meester Hazewinkel. De overige namen ontbreken…. Wie weet wie het zijn?

Omstreeks 1890 werd er een stuk hoogveen afgegraven waar toen school 58 werd gebouwd. Eerst kwam er een gebouw met vier lokalen en later werden er nog twee lokalen bij aangebouwd.

De school is tot 1968 in gebruik geweest en het gebouw is omstreeks 1978 afgebroken. Op deze plek werden nieuwe woningen neergezet.