School 96

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Op de foto school 96 omstreeks 1955. Achter de school was een voetbalveld  waar heel veel gebruik van werd gemaakt. Op de achtergrond zie je de huizen aan de Veenbeslaan.

Op de bovenste rij staan:

  1. Truus Pras 2. Barry Pak 3. onbekend 4. onbekend 5. Jaap Baas 6. Juf Antje Westering 7. Fenny Pak 8. Jan Kort 9. Marjan Platje 10.Henny Goeree.

Onderste rij:

  1. Ekke van Klinken 2. onbekend 3. onbekend 4. Jo Schrik 5. Henk Schrik 6. Jan Derk Lassche 7. Jacob Wiffers

Het meisje dat naast de groep loopt is Tjitske Schrik, de zus van Henk Schrik.

 

Wie helpt om de kinderen van wie ik de naam niet meer weet om die even door te geven?

Bij voorbaat dank.

Voetbal maart 2021

De meeste namen van beide teams zijn nu bekend, dank daarvoor.

 Voetbalploeg in 1953 van Snitjer

Het waren geen elftallen die tegen elkaar speelden maar gewoon buurtgenoten van elkaar. Deze mannen woonden in 1953 allemaal in de Valtherblokken.

Voetbal Valthermond

Bovenste rij:

  1. Albert (Appie) Wardenburg 2. Geert van der Heide 3. Jurrie Hemmen 4. Mans Schimmel 5. Onbekend 6. Henk Smit?

Gehurkt:

1.Pop van Klinken 2. Frans Grooten 3. Geert Baas 4. Nas Jonkman

Voetbalploeg (veteranen) in 1953 Valthermond.

Ze speelden tegen de mannen die achter in de Mond (Valthermond –West) woonden.

Bovenste rij:

1.Bareld van Klinken 2. Harm Vrieling (onderwijzer School 96 ) 3. Meindert Zijlma 4.Jacob Beek (Onderwijzer School 96) 5. Jan Pak 6. Gerrit Goeree.

Gehurkt:

  1. Harm Pras 2. Albert Platje (caféhouder) 3. Job Popken

Reactie naar Fenny van der Vlag           fennypak@ziggo.nl