Visie van Jacob Westendorp op Valthermond 2025

Jacob heeft in zijn visie, geschreven in 1999, 15 onderwerpen benoemd en uitgewerkt. Deze maand gaat het over de herbouw van het kasteeltje en de Veengeest.

 

Herbouw ‘Kasteeltje’ (tekening nr. 5)

Hier ziet u, op de hoek van het Noorder- en Zuiderdiep, welke bij de Kavelingenbrug is gelegen, een exacte kopie van het eind vorige eeuw zo gewelddadig verdwenen kasteeltje, dat aan de Kavelingen stond. De entree Valthermond heeft hier dan ook een geweldige opwaardering gekregen Het kasteeltje dat vroeger dus aan de Kavelingen stond was het meest beeldbepalende pand van Valthermond, maar deze reproductie zal het zeker nog meer worden, daar het nu allerlei gemeenschappelijke functies herbergt. Beneden bevindt zich een galerij voor tentoonstellingen en exposities, een leeszaal met streek historische boekwerken en publicaties. Er is een theesalon in ondergebracht. Tevens biedt de gemeente Borger Odoorn er sinds kort de mogelijkheid om hier te trouwen. Ook zijn er het afgelopen jaar goed bezochte koffieconcerten gegeven en viel de dichters middag in goede aarde. Op de bovenverdieping is een kleine vergaderzaal en zijn er ruimtes voor de archieven van de plaatselijke cultuur historische vereniging en van dorpsbelangen.

De Veengeest (tekening nr. 6)

Rond het beeld de Veengeest is reeds begin deze eeuw een leuk en gezellig buurtpleintje gerealiseerd met tevens een vissteiger die geschikt is voor de invalide medemens. Het is dan ook verworden tot een ontmoetingsplaats voor jong en oud en draagt zeker bij tot een goede verstandhouding tussen de generaties. Door dit buurtpleintje heeft zeker ook het beeld meer uitstraling gekregen, iets wat het kunstwerk zeker ten goede is gekomen. Tevens is zo het grondgebied van de school (thans de Prinshoeve) door de aanleg van de laag blijvende beplanting aan de noordkant afgesloten en behoort de overlast van vissers welke met een auto voor de school staan tot het verleden. Hier is het duidelijk dat plein en beeld het hart van de buurt vormen en de gemeenschapszin sterk is toegenomen.