Winterkost

Kiek op de Mo(a)nd

Winter, koalde vouten en handen

de verwarming mout op hogere standen.

De wind is guur en koald

de stroaten wit van´t zoalt.

Het is tied veur winterkost!

stamppot mous met´n gehakboale of rookworst.

Zuurkool met spekkies en gehakt

of met´n karbonoadje in croma bakt.

Dreugebonen met vlees en worst

is´n goud medicien veur koalde en vorst.

En veuroal hutspot nait te vergeten

man man, wat lekker eten.

Mor ook andivie met siepels en spek

als ik d´r aan denk, krieg al trek!

Ook snert, wat de maisten lekker vinden

mor ja, de gevolgen binnen aanderdoags, veul winden.

Och, woar je ook binnen of wat je ook eten?

ain ding mout je nóóit vergeten!

Eet met moate en gevarieerd

dan is´t eten van winterkost, zeker nait verkeerd.

Winterkost, om van te wottertanden

goud veur koalde vouten en handen.

Jan H.Ottens