Wist u dat?

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Scholen in Valthermond

Valthermond had ooit zes scholen, twee christelijke en vier openbare. School 1 (later school Oost), school 34, school 49, school 58, school 87 en school 96. Alle scholen stonden op de vooraffen van de boerenplaatsen in Valthermond en daar waren ze ook naar vernoemd. School 1 stond als enige school aan het Noorderdiep, alle andere scholen stonden aan het Zuiderdiep.

Maar voor dat deze scholen er kwamen waren er in Valthermond een paar voorlopers van deze scholen o.a. op plaats 80 en 90. Een paar scholen stonden op het hoogveen. Het waren scholen met één klaslokaal.

Ook in Tweede Valthermond werd in 1903 een schooltje geopend, maar werd in 1936 weer gesloten door gebrek aan leerlingen. En dan was er in Zandberg nog de St Joseph school, waar kinderen van Katholieke ouders voor uit de Valthermond naar toe gingen.

School 1

Reeds in 1867 stond er in Valthermond op plaats 1 aan het Noorderdiep een school met één lokaal. Dat lokaal werd al snel te klein door het aanbod van leerlingen. In 1899 is de school afgebroken voor nieuwbouw. Er kwam een school met vier lokalen. Deze school heeft tot 1959 dienst gedaan. Nadat de school leeg stond, kwam er een confectiefabriek in. Er was inmiddels aan de Schoolstraat een nieuwe school gebouwd met de naam ‘School Oost’. In 1972 werd er een fusie van kracht met school 34. Deze school werd door personeel te kort opgeheven. Echter, ook kwam in 2011 er een eind aan het bestaan van school Oost. De kinderen gingen naar de St Josephschool in Zandberg, De Aanloop en naar de Rehoboth school. Nadat de school enkele jaren had leeg gestaan, kwam er een plek voor een zorgbesteding ‘De Prinshoeve’.

School 34

Deze school is gebouwd in 1928 als vervanger van een houten schooltje dat aan de Doorsnee stond. School 34 is in 1974 gesloten na een fusie met school Oost. Het is nu alweer jaren een buurthuis ‘De Wijkplaats’.

School 49

School 49 (Gereformeerd) werd geopend in 1916. In 1958 kwam men tot de conclusie dat het met het onderhoud van de school erg slecht gesteld was. Er werd een plan gemaakt voor renovatie, maar ook voor nieuwbouw. Na veel wikken en wegen had nieuwbouw de voorkeur. Zo werd er aan de Rooilaan een nieuwe school gebouwd met de naam ‘Rehoboth’. De opening was in 1970.

School 58

Deze school is gebouwd in 1890 en was de grootste school in Valthermond. De school deed dienst tot 1968, maar rond 1978 afgebroken. De school had toen aan de Wilhelminalaan al een nieuwe school. Niet meer de oude naam school 58, maar ‘Johan Friso school’. Door de fusie in 1996 met school 96 kreeg de school weer een andere naam, ‘De Aanloop’.

School 87

School 87 (Hervormd) werd in 1923 geopend. Zowel school 49 als school 87 hadden in de jaren zestig weleens over een fusie gesproken, maar de scholen kwamen nooit tot overeenstemming, wat hun opvattingen betrof. Echter na veel overleg over en weer, kwam er toch een fusie tot stand. Dat betekende dat school 87 ging sluiten en dat de Rehoboth school moest uitbreiden. En zo was in 1974 de fusie een feit. Er was nu één Christelijke school aan de Rooilaan in Valthermond. Na een tijdje van leegstand van school 87 werd de school veranderd in een buurthuis ´t Veurof, wat nog altijd zo is.

School 96

School 96 werd gebouwd in 1927. De school is in 1995 gesloten. Ook hier liep het aantal leerlingen terug. Zoals eerder gemeld ging school 96 een fusie aan met de Johan Friso school aan de Wilhelminalaan. Omdat school 96 achter in de Valthermond stond , waar nu de Wollegras  is, waren er ook ouders die hun kinderen na de fusie, naar Valthe naar school lieten gaan.

Ooit zes scholen in Valthermond, nu nog twee. Misschien is er in de toekomst ruimte voor één brede school in Valthermond.

Jan H. Ottens

Kiek op de Mond