Komt tied komt road

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Ze kommen er weer aan, de lange winterdoagen

Mor ook´n tied, dat we weer cadeautjes kriegen en kinnen vroagen.

Het uur is weer verzet, ´t is weer wintertied

En veur sommigen is dat´n stried.

Oans haile leven draait om tied, woar we oans ook begeven

Soms duurt de tied hail laank, en dan mor weer even.

Als we oans vervelen of mouten wachten

Duurt de tied´n eeuwigheid in oans gedachten.

Mor als´t gezellig gait, dan vlogt de tied

En binnen we de minuten, uren en doagen, zo weer kwiet.

En zeggen we achteroaf, verhipt

De tied is oans in´n wip ontglipt.

De tied is er veur om te genieten, alle doagen

Mor toch, hebben mensen met dizze lange winteroavend´s, deur hun ainzoamheid vroagen.

Misschien was d´r in de familie, aine zien tied om te goan

En is het klokje van´t leven, stil blieven stoan.

De tied komt en gait

Met vreugde en verdrait.

Doarom, geniet van iedere uur

Want de tied is duur.

Och, er wordt wel ains zegt ‘’ komt tied komt road ‘’

Mot toch, gait dat nait oaltied op, soms binnen we te loat.

Aan alles komt´n end, ook al was´t soms ain stried

Mor wat blift………..dat is de tied.

Jan H.Ottens