Kerst

Kiek opde Mo(a)nd Valthermond

Kerst, is´n tied van waarmte en sfeer

we vieren de geboorte van´t poppie, klain en teer.

Kerst, is´t feest van´t licht

oal dei lampies binnen en boeten, wat´n mooi gezicht.

Mor ook de echte dennentakken, wat´n lekkere geur

pakkies onder de boom en kransen aan de deur.

Ook aan eten gain gebrek dizze doagen

tassen vol, worden veur de Kerst, noar binnen droagen.

Kerst, mout er van boeten met oal dat licht, goud uutzain

mor innerlijk, binnen veul mensen ainzoam en allain.

In hun hart is´s duuster, wat de reden ook is

misschien binnen ze dit joar met Kerst veur´t eerst allain en vuilen ze nou extra  het gemis.

En hou we de Kerst ook beleven dit joar

met familie, uut eten, allain of met mekoar.

Het binnen specioale doagen, doagen met´n betaikenis

we vieren dat er laank leden ain poppie geboren is.

Hoop dat de waarmte van Kerst, ain plekkie in joen hart mag vinden en dat we er soamen veur goan

zodat we ain beetje dichter bie mekoar stoan.

Mor ook, dat licht van´t Kerst, de duusternis in oans leven verdwient

en dat veur oans allemoal de zunne schient.

Toch, zingen we in 2019 ook weer dat er vrede mag kommen

mor nog oaltied is d´r gain vrede en voalen er bommen.

Leiders dei streven noar riekdom en macht

dei hebben oans nog nooit vrede bracht.

Lotten we hopen, dat de boodschap van Kerst, ook veur hun mag deurdringen

en dat we overoal in de wereld, over echte vrede kinnen zingen.

Fijne kerstdoagen en ain gelukkig nijjoar

dat wens ik joe………met mekoar!

Jan H.Ottens