Kiek van de Moand

Kiek op de Mo(a)nd

Zonnebloemen aan het Noorderdiep

Je ziet steeds meer akkers met zonnebloemen, ook in Valthermond. Aan het Noorderdiep op plaats 84 is het een lust om te zien.

Niet voor niets heet de plant ‘zonnebloem’, de bloem staat altijd naar de zon. Het perceel van loonbedrijf Mantingh is de komende twee jaar braak. Dit gaat voor de telling  van het nieuwe GLB, het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daar kan een eco – regeling aangevraagd worden. Dit is een extra betaling bovenop de basispremie. Met de eco – regeling worden toekomst bestendige boeren beloond. En er worden vijf doelen verbeterd: biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water.

 

De landbouwers kunnen de premie kiezen die bij hen past: Brons, zilver of goud. Om de eco – premie te krijgen, moeten ze met de eco – actieviteiten voldoende punten op de doelen én de drempelwaarde halen. Heeft men zich aangemeld voor zo´n regeling? Dan worden er jaarlijks controles uitgevoerd. De familie Mantingh krijgt er wel een lager saldo dan voor aardappelen. Maar door hun loonbedrijf hebben ze besloten om hun akkerbouwbedrijf zo in te richten dat ze plaats 84 aan het Noorderdiep braak kunnen leggen en een mengsel in kunnen zaaien voor vogels en bijen, waaronder zonnebloemen.

Jan Ottens