De S.T.A.R.

Kiek op de mond Valthermond

Het zou logisch zijn geweest dat de N.O.L.S., hier toch al actief, deze spoorlijn vanaf het station Stadskanaal tot Rijksgrens zou aanleggen. Echter deze maatschappij voelde zich niet geroepen om deze spoorverbinding aan te leggen. Zodoende richtte men hier in 1905 zelf een hoofdcommissie op die de naam kreeg ‘Vereniging Spoorwegcomité Stadskanaal – Ter Apel […]

De S.T.A.R. (1)

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

  Voor de ontsluiting van de Veenkoloniën was men wat betreft vervoer en transport in de tweede helft van de negentiende eeuw nog vrijwel volledig aangewezen op de snikke en beurtschipper. Over de weg zorgden voerlieden en een enkele particuliere koets of omnibus voor het vervoer. Wel was ondertussen door de Staat een spoorwegnet aangelegd […]

Veenbrand 1928

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

Naast de grote veenbrand van mei 1917 in Valthermond, waarbij zeventien dodelijke slachtoffers vielen te betreuren, is hier ter plaatse nog een veenbrand geweest die één leven heeft geёist. Het betreft de veenbrand van het voorjaar van 1928. In het navolgende artikel wordt deze brand beschreven. Het droge voorjaarsweer van de voorgaandeweken maakte dat het […]

Kerkgang Zandberg ± 1830

Kiek op de mo(a)nd

De stichting in de tachtiger jaren van de 18e eeuw aan de Duitse zijde van de landsgrens van een aantal ‘Moorkoloniёn’  heeft indirect tot gevolg dat zo’n veertig jaar later, twintiger jaren van de 19e eeuw, veel bewoners van deze Moorkoloniёn zich gingen vestigen op de Hollandse veengronden nabij de landsgrens gelegen, zoals onder meer […]

Turfwol

Kiek op de Mo(a)nd Valthermond

In 1886 kregen de Burgemeesters in de gemeenten in ons land, waar veengronden lagen, een brief en een prospectus van twee heren uit Maastricht. Zo ook belandde een dergelijke schrijven te Exloo op het bureau van de burgermeester J.G. Borgesius. De gemeente Odoorn behoorde in die tijd tot de gemeenten waar de grootste veencomplexen van […]

Spurrie

Het bouwplan voor de landbouwer was halverwege de afgelopen eeuw overwegend de verbouw van aardappelen, graan en bieten. Daarnaast een enkel perceel groenland, daar het boerenbedrijf toen nog het meest een gemengd bedrijf was en er dus enkele koeien en een aantal mestkalveren werden gehouden. Andere gewassen zoals koolzaad bonen en erwten werden slechts door […]

Het rijwielplaatje

Kiek op de Mo(a)nd

Rond negentienhonderd was de fiets hier in de Veenkoloniën nog vrijwel onbekend, maar dat zou snel veranderen, vooral door de verharding van de wegen. Valthermond kreeg haar eerste verharde weg vanaf Musselkanaal tot plaats nummer 60 aan het Zuiderdiep in Valthermond in 1898. Dit maakte dat de fiets in enkele decennia zeer populair werd. De […]

Moestuin

Thuis pootte vader altijd de eerste vroege weekschille boontjes op de 25e april, al viel deze dag op zondag. Het poten gebeurde dan wel ´s morgens bij het krieken van de dag, zodat niemand er zich aan zou kunnen storen. Bonen op de 25e april gepoot zouden volgen oude overlevering niet afvriezen en gaven een […]

Het schildersbedrijf

Kiek op de Mo(a)nd

Toen de nieuwe veenkolonie Valthermond op de van veen ontdane grond, tweede helft negentiende eeuw, geleidelijk bebouwd en bewoond werd, vestigden zich er eveneens de ambachtslieden en neringdoenden. En waar gebouwd werd kwamen ook de schilders opdagen om het houtwerk strak in de verf te zetten, het glas te plaatsen en de wanden van een […]

Het convenant

Kiek op de Mo(a)nd

Om het grote aaneengesloten moerasgebied van de Oostermoerse en Zuidenveldse marken te kunnen vervenen, besloten negen Hondsrugmarken, waaronder de Valthermarke (met veenmoerassen ten oosten van de Hondsrug gelegen) in de tweede helft van de 18e eeuw met de stad Groningen te gaan onderhandelen. De plannen van de stad voor de ontsluiting van de Zuid Groninger […]